Uutisia Tarkka-palvelusta

Eikö TARKKA toimi? Kokeile tätä!

Kun Tarkkaan on päivitetty uusia ominaisuuksia, saatat joutua päivittämään selaimesi välimuistissa olevat tiedostot. Tämä onnistuu painamalla Tarkkan pääsivulla Ctrl + F5 (joissakin selaimissa Ctrl + Fn + F5), tai vaihtoehtoisesti tyhjentämällä selaimesi välimuisti (Options/Settings → Privacy&Security→ History → Clear History) .

Tarkka-palvelussa olevat tarkan maastoerotuskyvyn Sentinel-2 ja Landsat-8/9 -tosivärikuvat latautuvat usein tarkentaessa kuvaa lähelle. Nämä kuvat eivät kata leveyssuunnassa koko Suomen ja Itämeren aluetta päivittäin, vaan noin 200-300m levyisiä alueita.

Tarkkan taustajärjestelmiä (paikkatietoaineistojen rajapinnat, Syken EO-aineistojen rajapinnat) päivitetään vuoden 2024 aikana n. klo 15-19 välisenä aikaana seuraavina päivinä:  26.3.2024 , 28.5.2024 , 1.10.2024 ja 26.11.2024.


PäivämääräMuutokset Tarkkassa
14.12.2023

v1.3.12

Lisätty aineisto Landsat-4/5 -tosivärikuvat tosivärikuvien aineistoihin.

Lisätty HISP-lomake Järvijää-teemaan. Käyttäjä voi ilmoittaa järvien jäähavainnoista kansalaishavaintojärjestelmään.

23.10.2023

 v1.1.6 

Lisätty Maanpeite-teema 

2.10.2023

v1.1.5

Urlin optimointi. Aiemmat Tarkka -linkit hajoavat osittain.

Lisätty Kausikoosteet-teema.

Lisätty pintalevän vuosikoosteaineisto sekä kuukausikoosteet idekseistä NDVI, NDMI, NDSI, NDTI ja NDBI (Sentinel-2).

Lisätty aineistot NDWI-indeksi ja pintavesialuetulkinta (Sentinel-2).

Lisätty tyylivalinta-pudotusvalikko tosivärikuva-aineistoille.

Pilvettömät päivät -toiminnallisuuden uudistus.

12.7.2023

v0.3.6

Lisätty aineisto Vedenlaatu -teemaan: satelliittien havaintoalueet (Sentinel-2 ja Landsat-8/9).

6.6.2023Otettu käyttöön Tarkan url : Tarkka.syke.fi
5.6.2023

Lisätty Gallerian hakukarttaan ELY-rajat.

17.5.2023 

Pyyhkäisytoiminto (swipe) lisätty karttaselaimeen.

3.5.2023Lisätty aineisto Sentinel-1 -tutkadata järvijääteemaan.
19.4.2023Lisätty paikanimihaku.
Lisätty aineistot: LC8/9-sameusaikasarjat, EEA-ruudukko, Sentinel-2 -tiiliruudukko.
14.3.2023Listätty pintalämpötila-aineistot Järvijää-teemaan.
27.2.2023Jokien automaattiasemien havaintoja sekä Helsingin uimarantojen lämpötilahavaintoja lisätty aikasarjahavaihtoihin.
1.8.2022-26.2.2023EO-aineistoja lisätty karttaselaimeen eri teemakokonaisuuksiin. Teemakokonaisuuksia kehitetty. Karttaselaimen toimintoja kehitetty, sekä perustoimintoja että lisätty mm. pilvettömien päivien haku, säädettävät legendat. 
1.6.2022Uuden sukupolven Tarkka otettu testikäyttöön.


PäivämääräMuutokset TARKKAssa (legacy)
1.1.2023Vanhan Tarkka-palvelun (legacy) päivitys lopetettu. 
17.3.2022Päivitetty EO-wikin linkkejä uudelle alustalle: SYKE-EO
14.3.2022Lisätty tarkan maastoerotuskyvyn koosteaineistoja jokivesien vaikutusalueista (vuodet 2018-2021). Näissä kohdealueena on pääasiassa Saaristomeri.

11.2.2022

Lisätty HISP-ilmoituspalvelun toiminnallisuudet ja lomakkeet erilaisten satelliittihavaintojen ilmoittamiseen joukkoistamisalustalle.
11.1.2022Kauppalaivojen päivittäin Itämereltä mittaama alg@line -linjadata on lisätty TARKKAan lisäaineistoksi.

24.-28.6.2021

Sentinel-2 ja Sentinel 3-kuvien latauksessa viivettä ja hitautta johtuen palveluntarjoajan palvelun huoltotoimenpisteistä https://scihub.copernicus.eu/news/News00895
24.6.2021TARKKAan on lisätty tarkan maastoerotuskyvyn (100m) pintalämpötila-aineistoja. Lisäksi lisätty tosivärikuvien tyylivalintapainike sekä vertailusemien aikasarjagraafeihin painike, jonka avulla graafin EO-datan voi tallentaa csv-tiedostona.
15.6.2021TARKKA-galleria on avattu. Galleriassa voit selata valikoitujen järvien pilvettömiä tosivärikuvia. https://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/eohotspots/?org=ely
3.6.2021TARKKAan on lisätty lisää vertailuasemia, mm. Saaristomereltä Maameri-hankkeeseen liittyen ja Viipurinlahdelta Sevira-hankkeeseen liittyen. Lisäksi Laajennetussa näkymään on lisätty latauspainike, jonka avulla voi ladata geotiffinä karttaikkunassa näkyvän osa satelliittihavaintoa (mm. pintalämpötila, sameus, lumipeite yms). Tämä ei toimi tosivärikuville.
22.4.2021TARKKAan on lisätty uusia värikarttoja pintalämpötilalle ja sameudelle, aineistojen metadatoihin lisätty linkkejä, uusia kuvakkeita toimintoineen (koti-kuvake ja legendan piilotus -kuvake) sekä etusivun karuselliin lisää kuvia (3->5kpl).
11.3.2021Viiveitä Sentinel-3 aineistojen saatavuudessa (https://scihub.copernicus.eu/news/News00839). Viive koskee myös pintalämpötilatuotteiden julkaisua.
2.3.2021TARKKAn etusivulle lisätty kolmen kuvan kuvakaruselli.
18.2.2021Englanninkieliseen TARKKAan lisätty myös etusivu. Pieniä etusivun muutoksia.
16.-17.2.2021Viiveitä S1, S2 ja S3 -aineistoissa https://scihub.copernicus.eu/news/News00823
16.2.2021Landsat-8 -tosivärikuvien latautumisessa voi esiintyä ajoittaista hitautta ja katkoksia, johtuen taustajärjestelmissä suoritettavista päivitystoimenpiteistä.
10.2.2021Uusi tosivärikuvien talviajan tyyli "ARCTIC-NORTH" otettu käyttöön tämän vuoden lumisille talviajan tosivärikuville.
3.12.2020Vertailuasemien aikasarjagraafeihin lisäty ominaisuus: aikasarjojen arvoja klikatessa avautuu graafin alapuolelle linkki, jota klikatessa avulla voi siirtyä vastaavaan tosiväri-/pintalämpötilakuvaan.
25.11.2020Pyyhkäisytoiminto (swipe) lisätty TARKKAan. 
13.11.2020Lisätty EEA-ruudukon solua klikatessa avautuvaan ponnahdusikkunaan linkki STATUS-palveluun ko. alueen tilastoihin. Lisäksi kartta klikatessa ponnahdusikkunaan tulee paikan koordinaatit. Ponnahdusikkunan teksti muutettu valittavaksi (ts. voi maalta ja kopioida esim. koordinaatit). Näkymävalikon järjestystä muutettu.
30.10.2020Lisätty banneri, joka opastaa käyttäjää uudelleenlataamaan TARKKA-sivun päivityksen jälkeen painamalla Ctrl+F5.
30.10.2020Vertailuasemien havaintoalueet -aineisto lisätty TARKKAn vektoriaineistoihin.
9.9.2020TARKKAn osoiteriville lisätty parametri "scalerange", joka kertoo esim. vedenlaatuaineistoissa käytetyn väriskaalan.
25-26.8 &
1-2.9.2020
Copernicus-palveluissa huoltokatkoksia, jotka vaikuttavat datan saatavuuteen TARKKAan. Lisätietoa: https://scihub.copernicus.eu/news/News00735

26.6.2020

TARKKA 3 vuotta!

25.5.2020Maanmittauslaitoksen geokoodauspalvelu otettu käyttöön TARKKAn hakutoiminnossa.
18.5.2020TARKKAn uusi versio julkaistu (https://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tarkka/ ). Sisältää etusivun ja ulkonäkömuutoksia sekä pieniä toiminallisuusmuutoksia.
13.5.2020TARKKA beta julkaistu testikäyttöön (https://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tarkka_beta/ ). Sisältää etusivun ja ulkonäkömuutoksia sekä pieniä toiminallisuusmuutoksia.
13.5.2020Vertailuasemat on lisätty mukaan SYKEn hakurajapintaan ja sen myötä TARKKAn hakutoimintoon. Esim. "Länsi-Tonttu".
7.4.2020SeaLaBio-projektin mallinnuksen lähtöaineistot lisätty TARKKAan.
31.3.2020SeaLaBio-projektin mallinnetut CDOM-aineistot lisätty TARKKAan.
23.3.2020Pintalämpötilan historialliset aineistot vuosilta 2004-2011 lisätty TARKKAan.
31.1.2020PINTA-palvelu poistuu käytöstä.
28.1.2020Ns. "haitaritoiminto" lisätty pitkien tuote- ja tasolistojen hallintaa helpottamaan.
24.1.2020Itämeren rantaviiva-aineisto lisätty lisäaineistoihin HELCOM:n rajapinnalta (https://helcom.fi/baltic-sea-trends/data-maps/ ). Rantaviiva on oletuksena näkyvissä kaikissa tuotenäkymissä. Indeksikoosteilla Itämeren alue ja järvet on "täytetty" sinisellä. Järviaineistot muutettu näkymään oletuksena järvien jäät -tuotteelle ia indeksikoosteille.
17.1.2020Vertailuasemien aikasarjojen päivitys TARKKAssa. Datasettiin tuli mukaan pintalämpötila ja a-klorofylli. Aikasarjojen esitystapa muutettu dynaamiseksi. Aikasarjoissa esiintyviä keväisistä jäätilanteista johtuvia virheitä on poistettu järvijää-tuotteen avulla.
18.12.2019Lumipeite- ja järvien jäätuotteet lisätty TARKKAan.
19.12.2019TARKKAan lisätty tiedotus-popup-ikkuna, jossa kerrotaan ajankohtaisia tiedotteita, mm. keskitalvella tieto, ettei valo riitä optisille satelliiteille Suomen alueella.
18.12.2019Lumipeite- ja järvien jäätuotteet lisätty TARKKAan.
12.12.2019a-klorofyllin kausikoosteet sekä jokien vaikutusalueet 2003-2011 lisätty TARKKAan.
11.12.2019Erinäisten bugien ja ominaisuuksien korjaus, rajapintojen testaus.
4.10.2019TARKKAn hakutoimintoon lisätty VPD-vesialueiden nimihaku.
9.9.2019TARKKAn VPD-alueiden tasot muutettu läpinäkyviksi siten että vain reunaviivat näkyvät, kun aineisto lisätää satelliittiaineiston päälle.
9.7.2019Hakutoiminnon ensimmäinen versio lisätty TARKKAan. Käyttää tällä hetkellä MML:n geokoodauspalvelun BETA-versiota.
8.7.2019Pintalevän kausikoosteet 2003-2018 lisätty TARKKAan.
26.6.2019Keskiresoluution (300m, OLCI) levätuotteet lisätty TARKKAan tarkan resoluution kuvien kanssa yhdessä esitettäväksi.
10.5.2019Animaatiotaso ja PQD-projektin animaatiot lisätty TARKKAan.
16.4.2019TARKKAn pääsivulle osoiterivin muutos: päivämäärä mukaan osoiteriville.
4.4.2019Sentinel-2 -satelliitin sameustulkinnoista koostetut koostetuotteet lisätty TARKKAan.
3.4.2019Englanninkieliset Corine-luokat päivitetty englanninkieliseen TARKKAan (karttaa klikatessa avautuvassa popup-ikkunassa).
28.3.2019Dynaamiset aikasarjatoiminnot lisätty TARKKAan. Aluksi Helcom ICES- asema- ja kaukokartoitusdatojen yhdessä näyttämiseen.
14.3.2019Tosivärikuvien 1 päivän kooste vaihdettu TARKKAssa oletukseksi. On myös mahdollista valita kolmen päivän kooste.
8.3.2019Säädettävät värikartat vedenlaatutuotteille päivitetty 7-portaisiksi.
6.3.2019Pintalämpötilatulkinnat lisätty TARKKAan.
5.3.2019Envisat MERIS-instrumentin (300m) sameus- ja a-klorofyllitulkinnat lisätty TARKKAan.
15.2.2019Envisat-satelliittin MERIS-instrumentin (300m) tosivärikuvat lisätty TARKKAan.
12.2.2019Sentinel-3 -satelliittin OLCI-instrumentin (300m) tosivärikuvat lisätty TARKKAan.
1.2.2019Säädettävät värikartat vedenlaatutuotteille lisätty mukaan TARKKAan.
14.1.2019TARKKAan lisätty VPD-aluekohtainen kuvalista. Aluetta klikatessa kuvalistaan päivittyy ko. alueen kuvat.
7.1.2019TARKKAan lisätty oletuksena tosivärikuvien 3 päivän kooste. Myös yhden päivän kooste mahdollista valita.
21.12.2018Ympäristöseurannan uudet menetelmät (PQD) -projektin tuottamat mm. satelliitti- ja asemahavainnoista mallinnetut sameuden ja a-klorofyllin tulokset Säkylän Pyhäjärven ja Helsinki-Porkkalan alueilta lisätty TARKKAan.
19.12.2018Uusin (2018) Corine-maanpeitetulkinta päivitetty TARKKAan.
28.11.2018Historialliset Landsat-vuosikoosteet (1987, 1992, 1997) lisätty TARKKAan.
05.11.2018PINTA-palveluun on lisätty pintalevän koostetuotteita vuosilta 2003-2017 (MERIS-, MODIS- ja OLCI-istrumentteilta tulkittuna).
25.10.2018PINTA-palveluun on lisätty pintalevän koostetuote vuodelta 2018.
11.10.2018TARKKA-palveluun on lisätty tuotepikselit-aineisto, joka kuvaa järvialueita, joista saadaan tehtyä luotettavaa vedenlaadun tulkintaa tarkan erotuskyvyn instrumenteilta.
20.9.2018PINTA-palveluun on lisätty koosteaineistoja (jokivesien vaikutualueet ja chl-a:n geometriset keskiarvot) Envisat-satelliitin MERIS-instrumentilta vuosilta 2003-2010.
13.9. - 19.9.2018ESAn Sentinel3A-satelliitin SLSTR-instrumentin huoltotauko. Ko. ajanjaksolta ei tule pintalämpötilatuotteita (SST).
13.9.2018PINTA-palveluun on lisätty a-klorofyllin historiallisia aineistoja Envisat-satelliitin MERIS-instrumentilta vuosilta 2003-2010.
6.9.2018TARKKAn pääsivuun (kalenterisivu) voi viitata kuvan keskipisten koordinaattien avulla. Mahdollistaa esim. tuotteiden järvikohtaisen selaamisen.
5.9.2018Järvijäätuotteiden (LIE) näkyvyysongelma korjattu.
5.7.2018Keskiresoluution (300m OLCI) koko Itämeren kattava levätulkintojen tuotanto kesälle 2018 aloitettu.
5.7.2018Tarkan maastoerotuskyvyn levätulkinta julkaistu TARKKA-palvelussa. Aluksi demokuvia vuodelta 2017.
29.6.2018Uusi versio TARKKA-palvelusta julkaistu: Mukaan tuli koko havaintojakson kattava aikasarja tarkan maastoerotuskyvyn Sentinel 2 ja Landsat8 -satelliittien tosivärikuvista.
27.6.2018PINTA, englanninkieliset sivut korjattu.
18.6.2018PINTAan lisätty Sentinel3-satelliittin OLCI-instrumentin koko havaintojakson kattava aikasarja keskiresoluution tosivärikuvista.
24.5.2018TARKKAssa otettu käyttöön vedenlaatutuotteille aikariippuvat rajainnat. TARKKAan lisätty lisäaineistoiksi Corine-maanpeitetulkinta-aineisto.
13.5.2018PINTA-palveluun on lisätty sameusaineistoja Envisat-satelliitin MERIS-instrumentilta vuodelta 2011.
2.5.2018TARKKAan ja PINTAan uusi ESRIn harmaasävytaustakartta, OSM-kartta & ulkonäkömuutoksia.
25.4.2018Järvijäätuote (2017-) lisätty PINTAan.
22.3.2018Uusia tarkan maastoerotuskyvyn vedenlaatuaineistoja (sameus, humus, näkösyvyys) ja vertailuaikasarjoja vertailuasemilta lisätty TARKKAan. Lisäksi mukaan tuli VESLA-havainnoista lasketut keskiarvotuotteet eri vedelaatuparametreille.
16.3.2018Uusi versio TARKKAsta: ulkonäkömuutoksia, toiminnalisuusmuutoksia, mm. kalenterivalinta.
9.2.2018VESLA-havainnoista lasketut keskiarvotuotteet mukaan projektiryhmän sisäiseen TARKKAan.
9.2.2018Lumen kaukokartoitustuotteita lisätty PINTA-palveluun.
10.-16.1.2018Pintalämpötilatuotteita vuosilta 2012-2016 lisätty PINTA-palveluun.
29.9.2017PINTA-karttapalveluun julkaistu julkiseen käyttöön.
14.9.2017PINTA-karttapalvelu konvertoitu käyttämään OpenLayers3:sta ja julkaistiin testikäyttöön.
8.9.2017Lisätty TARKKAan mahdollisuus jakaa linki tiettyyn kuvana ja paikkaa (ns. ikilinkki)
29.6.2017Pintalämpötilojen ja pintalevälauttojen julkaiseminen aloitettiin PINTA-liittymän kautta. Myös historiallisia aineistoja julkaistiin pintalämpötiloista ja a-klorofyllistä.
29.6.2017PINTA-karttapalvelu pintalämpötilojen ja pintalevälauttojen esittämiseen julkaistiin ymäristöhallinnon sisäiseen käyttöön.
26.6.2017Julkinen TARKKA -karttapalvelu julkaistiin.
15.6.2017TARKKA -karttapalvelu julkaistiin Vesisen-projektiryhmän sisäiseen käyttöön.