Aineistot

Tarkka-palvelussa on satelliittihavaintoja sekä täydentäviä aineistoja, kuten GIS-aineistoja, taustakarttoja, aseman sijainneilta tehtyjä vertailuaineistoja ja mallinnustuloksia.

TARKKAn hyödyntämät satelliitti-instrumentit

TARKKAssa esitettävät tarkan erotuskyvyn (10 m – 60 m) satelliittihavainnot koostuvat tällä hetkellä kolmen satelliitti-instrumentin havainnoista. Palvelu hyödyntää kahta Sentinel-2-sarjan satelliittia (S2A ja S2B) ja Landsat-8 -satelliitin OLI-instrumentin päiväkohtaisia havaintoja. Kyseisten satelliittien radat ylittävät Suomen alueen muutaman kerran viikossa ja kuvaavat yhden päivän aikana vain tietyn kaistaleen maapallon pintaa. Tästä syystä TARKKA-palvelussa olevat tarkan erotuskyvyn tosivärikuvat ja tuotteet ovat ”viipalemaisia”, eivätkä yhden päivän tuotteet kata aina koko Suomea.

Tarkan maastoerotuskyvyn aineistojen lisäksi TARKKA-palvelussa esitetään karkeampia keskiresoluution (300 m – 1 km) satelliittihavaintoja. Ajankohtaisimmat havainnot ovat Sentinel-3 -satelliitin OLCI ja SLSTR -instrumenttien tuottamia. Aiempien vuosien aineistot perustuvat NOOA AVHRR-, Envisat MERIS- ja MODIS-instrumenttien havaintoihin.

TARKKAn oletusnäkymä

TARKKAn oletusnäkymässä näkyy yhdistelmä viimeisimmän päivän tosivärikuvista kaikilta käytössä olevilta satelliitti-instrumenteilta, joilta on saatu havainto kyseisenä päivänä. Oletusnäkymässä karkeimman resoluution havainto (300 m, Sentinel-3 OLCI) on alimpana, ja tarkemmat havainnot esitetään sen päällä alueilta, joilta sellaisia on. Tarkimmat havainnot ovat Sentinel-2 MSI ja Landsat-8 OLI -instrumenttien tuottamia. Lähennettäessä karttaa tarkimmat tasot piirtyvät päällimmäisiksi ja niistä erottuu tarkimmillaan noin 10 m kokoiset maastokohteet. / Jotta satelliittikuvien tulkinta helpottuisi, TARKKA tarjoaa oletusnäkymässä tosivärikuvilta yhden päivän koostetta kolmen eri maastoerotuskyvyn satelliitti-instrumentin kuvista siten, että karkein (Sentinel-3 OLCI, 300 m) on näkymässä alimpana, ja tarkemmat (Sentinel-2 MSI ja Landsat-8 OLI) ovat tämän päällä._ Lähennettäessä karttaa tarkimmat tasot piirtyvät päällimmäisiksi._ Kartalla näytetään aina oletuksena tarkimmat Sentinel-2 -kuvat päällimmäisinä, jos niitä on saatavilla.

Aineistoja voi vaihtaa yläpalkista ja täydentää haitarivalikon lisäaineistoilla. Näkymän asetuksia ja ainestojen näkyvyyttä voi säätää haitarivalikosta.

TARKKA-palvelun aineistot

Satelliittihavainnot

 • tosivärikuvat (RGB) (kuvattu tarkemmin omalla alasivullaan). Valitaan aktiiviseksi yläpalkista, näkymän asetuksia voi säätää haitarivalikosta.
 • päiväkohtaiset tulkinta-aineistot (kukin kuvattu tarkemmin omalla alasivullaan). Valitaan aktiiviseksi yläpalkista, näkymän asetuksia voi säätää haitarivalikosta. Aineistoa on niiltä päiviltä, joilta tulkinta on ollut mahdollista tehdä (havainto kohdealueelta olemassa ja päivä on ollut riittävän pilvetön).

Koosteet

 • sameuden satelliittihavaintojen kausikoosteet 2015–2018
 • pintalevähavaintojen kausikoosteet 2003–2018
 • maanpeitteen indeksikoosteita (NDVI, NDTI, NDSI, NDMI, NDBI)

Paikkatietoaineistot

Taustakartat: Valitaan aktiiviseksi haitarivalikosta, näkyy satelliittiaineistojen taustalla (niiltä alueilta, joista aineistoa ei ole).

 • harmaasävypohjakartta (ESRI)
 • OpenStreetMap-kartta
 • Corine-maanpeitetulkinta 2018
 • ne VPD-havaintoalueet, joiden perusteella tilastotietoja on laskettu STATUS-järjestelmään

Vektoriaineistot: Valitaan aktiiviseksi haitarivalikosta, näkyy satelliitti/taustakartta-aineistojen päällä.

 • päävesistöalueet (valuma-aluejaon ylin taso)
 • vesipuitedirektiivin (VPD) mukaiset vesimuodostumat rannikolta ja järviltä (2. luokittelukausi)

Vertailuaineistot: Valitaan aktiiviseksi haitarivalikosta, näkyy satelliitti/taustakartta-aineistojen päällä.

 • vertailuasemat (satelliitti- ja asemahavaintojen vertailuaikasarjoja valikoiduilta VESLA-asemilta)
 • HELCOM ICES -asemat (satelliitti- ja asemahavaintojen vertailuaikasarjoja)
 • pintavesien tilan tietojärjestelmän vedenlaatuasemat eli VESLA-asemat (2013–2017)

Animaatiot

Animaatioita eri paikoissa tapahtuvista ajallisista ilmiöistä.

Vesimuodostumittain koostetut keskimääräiset asemahavainnot

Valitaan aktiiviseksi yläpalkista. (järvet ja rannikon vesimuodostumat, vuodet XXX)

 • a-klorofylli
 • sameus
 • humus
 • näkösyvyys

Mallinnetut havainnot

Valitaan aktiiviseksi yläpalkista.

 • Datafuusiomallin tuloksia Helsingin edustalta ja Säkylän Pyhäjärveltä. Tulokset ovat projektista Ympäristöseurannan uudet menetelmät (Pro Quality Data, PQD).

  • mallinnettu a-klorofylli

  • mallinnettu sameus

 • SeaLabio-hankkeen tuloksia