STATUS - palvelu alueittaisten tilastojen tarkasteluun

STATUS on käyttöliittymä, joka on kehitetty alueittaisten havaintoaineistojen tarkasteluun. Pääasiassa palvelu yhdistää satelliitti- ja asemahavaintoja vedenlaadun osalta. Käyttöliittymä lukee aineistoja alueittaisen tiedon tallentamiseen kehitetystä kokoomatietokannasta sekä VESLA-järjestelmästä. Kokoomatietokantaan on tallennettu satelliittien havainnoista laskennallisesti tulkittuja aineistoja sekä Alg@line-järjestelmän a-klorofylliaineistoja. Aluejakona ovat Suomen rannikon ja järvien vesimuodostumat sekä 20km ruudukko avomerialueilla. Avomerialueiden ruudukko perustuu EEAn koko Euroopan kattavaan ruudukkojakoon, joka on käytössä muun muassa HELCOMssa.

STATUS-käyttöliittymään pääsee kolmea reittiä:

  1. STATUS aloitussivun karttanäkymän kautta
  2. VEME-järjestelmän vesimuodostumakohtaisilla sivuilla olevien linkkien kautta (oikea alanurkka vesimuodostumasivulla)
  3. TARKKA-palvelusta kunkin vesimuodostuman tietosivun linkistä.

STATUS karttanäkymäsivu

Osoite STATUS karttakäyttöliittymään on SYKEläisille: http://intra.vyh.fi/status 
ELYille toimii osoite: https://ahp2.ymparisto.fi/status 

STATUS-karttakäyttöliittymän aloitusnäkymä.

STATUSin aloitussivun kartalta voi valita vesimuodostuman tai alueen, jonka aineistoja haluaa katsella. Valitusta vesimuodostumasta aukeaa uusi näkymä, jossa voi tarkastella alueelta tehtyjä havaintoja eri lähdejärjestelmistä (asemahavainnot VESLAsta, satelliitti- ja Alg@line-havainnot kokoomatietokannasta). Lisäksi voit katsella kartta-aineistoina eri aluejakoja, eli vesimuodostumia ja avomerialueiden aineistoja ruutujaolla.
Kartan siirtäminen, lähentäminen ja loitontaminen: Voit siirtää kuvanäkymää paikasta toiseen tarttumalla karttaan hiiren vasemmalla näppäimellä. Karttaa voi zoomata hiiren rullanäppäimellä, tai napsauttamalla kartan vasemmassa yläkulmassa olevia + ja – merkkejä. Vasemmalta voi valita aineistoja karttanäkymään. Näitä ovat esim. eri laskenta-alueet, kuten järvien ja rannikon vesimuodostumat ja avomerialueiden 20km ruudukon.

VEME-järjestelmästä STATUSiin

Vesipuitedirektiiviluokittelun tarpeisiin Suomen järvien ja rannikon vesimuodostumat on myös linkitetty VEME-järjestelmän vesimuodostumakohtaiselle sivulle Raportit-osion alle.

VEMEstä STATUS-linkki löytyy vasemmasta alareunasta Raportit-osion alta.

TARKKA-käyttöliittymästä STATUSiin

TARKKA-käyttöliittymästä STATUS-järjestelmään pääset VPD-vesimuodostumat-aineiston ponnahdusikkunasta. Hae ensin TARKKAn karttanäkymään alue jota haluat tarkastella (voit hyödyntää esimerkiksi paikkahakua). Sen jälkeen aktivoi vasemman laidan näkymävalikosta VPD-vesimuodostumat (rannikko ja järvet). Halutun vesimuodostuman kohdalla hiiren vasenta näppäintä näpäyttämällä ilmestyy pop-up-ikkuna, josta löytyy linkit STATUS SYKE ja STATUS ELY. SYKEläiset pääsevät järjestelmään STATUS SYKE -linkistä ja ELY-keskusten henkilöstö STATUS ELY -linkistä.

Lisätietoa TARKKA-käyttöohjesivulla.