Yleistä Tarkka-palvelusta

Tarkka on Suomen ympäristökeskuksen julkinen palvelu, jossa voi selata ja tarkastella SYKEn avoimia satelliittiaineistoja. Palvelun karttakäyttöliittymä esittää sekä tarkan erotuskyvyn (10 m – 60 m) että keskierotuskyvyn (300 m – 1 km) satelliittiaineistoja. Palvelu löytyy osoitteesta tarkka.syke.fi Tarkempia käyttöohjeita löydät wikin osasta Tarkkan käyttöohjeet.

Tarkka:n keskeisimmät aineistot ovat päivittäiset tosivärikuvat ja vedenlaatuaineistot. Tosivärikuva-aineisto kattaa Sentinel-3 OLCI, Sentinel-2 MSI, Landsat-8 OLI sekä Envisat MERIS -satelliitti-instrumenteilla tuotetut havainnot vuodesta 2003 alkaen. Lisäksi Tarkka:sta löytyy Landsat-4/5 TM tosivärikuvat vuodesta 1982 vuoteen 2012. Vedenlaatutuotteita (mm. pintalämpötila, sameus ja sinilevä) on saatavilla eri alueilta edustavilta päiviltä vuodesta 2003 alkaen. Lisäksi Tarkka:ssa on aineistoja mm. lumen, järvijäiden ja maanpeitteen seurantaan. Aineistoja on kuvattu tarkemmin wikin osissa Esitettävän aineiston valinta sekä Aineistot.

Käyttöliittymään täydentyy päivittäin lisää havaintoja. Tosivärikuvat päivittyvät palveluun karkean resoluution havaintojen (OLCI) osalta havaintopäivän iltapäivällä noin klo 16.30 jälkeen ja tarkemman resoluution havaintojen (MSI ja OLI) osalta seuraavana päivänä. Vedenlaatutuotteet julkaistaan pääsääntöisesti havaintopäivän jälkeisenä iltapäivänä. Ajoittain kuvien saatavuudessa on SYKEstä riippumatonta viivettä, jotka johtuvat useimmiten Euroopan avaruusjärjestön (ESA) kuvien jakelupalvelun ongelmista ja ratkeavat parin päivän sisällä. Pidemmistä katkoksista ja muutoksista palvelussa ilmoitetaan sivulla Uutisia Tarkka-palvelusta.

Palveluun täydentyy lisäksi ajoittain aiempien vuosien aineistoja sekä koostetuotteita eri aiheista.

Käyttötukea saa osoitteesta  eotuki (at) syke.fi