Paikkatietoaineistot

TARKKAn näkymään voi valita muutamia olennaisia vektoriaineistoja esitettäväksi satelliittihavaintojen kanssa. Ne voi valita haitarivalikosta osiosta Paikkatietoaineistoja ja Taustakartat:

Taustakartta-aineistot:

 • harmaasävypohjakartta (ESRI)
 • MML:n taustakartta
 • OpenStreetMap-kartta
 • Corine-maanpeitetulkinta 2018

Vektoriaineistot (ääiriviiva-aineistoja)

 • päävesistöalueet (valuma-aluejaon ylin taso)
 • vesipuitedirektiivin (VPD) mukaiset vesimuodostumat rannikolta ja järviltä (2. luokittelukausi)
 • HELCOM 20K-ruudukko, 20km kokoisia ruutuja, joille erilaisia tilastollisia arvoja on laskettu mm. vertailuaineistoihin ja STATUSiin.
 • Itämeren rantaviiva (Helcomin rajapinnalta)
 • HELCOM-avomerialueet

Vertailuaineistot

 • Rannikon ja järvien vertailuasemat
  • Valikoituja havaintoasemia, joilta on tehty satelliitti- ja asemahavaintojen vertailuaikasarjat
 • Avomerialueiden vertailuasemat
  • ICES-tietokantaan tallennettut asemat
 • VESLA-asemat 2013-2017
  • VESLA-järjestelmään tallennetut asemat, joilta on tehty havaintoja ko. ajanjaksona
 • VPD-havaintoalueet, joista on laskettu alueittaiset tilastoaineisto STATUS-järjestelmään (järvivesimuodostumien osalta)