Näkösyvyys

Tämä aineisto ei ole käytössä uudessa Tarkka-palvelussa

Näkösyvyys tulkitaan satelliitti-instrumenttien havainnoista erityisesti Suomea ympäröiviltä merialueilta ja järviltä pilvettöminä aikoina. Vesialueet, jossa näkösyvyys on suuri on kuvattu kartassa sinisellä värillä ja alueilla, joissa vesi ei juurikaan näy läpi väri vaihtuu keltaisen kautta punaiseksi. Tulkinnan tarkkuus on hyvä verrattuna seuranta-asemilla tehtyihin näkösyvyysmittauksiin. Taustakartta-aineisto näkyy niiltä alueilta, joissa on maata, pilviä, jäätä tai havainto puuttuu. Tulkintaan käytetään tarkemman maastoerotuskyvyn Sentinel-2 -sarjan MSI-instrumentteja sekä NASAn Landsat-8 -satelliitin OLI-instrumentin havaintoja. 60 m tarkkuudella tehty tulkinta voidaan ulottaa saaristoalueille ja rantojen läheisille alueille. Tarkempia satelliittiaineistoja kuitenkaan ei havaita päivittäin koko rannikon alueelta, vaan havaintoja kertyy muutaman päivän välein.


Näkösyvyystulkinta Saaristomeren alueelta 9.5.2016.

Satelliittiaineistojen vastaavuus asemahavaintoihin verrattuna

Kun verrataan näkösyvyyshavaintoja vesimuodostumatasolla, EO-näkösyvyyshavainnot vastaavat hyvin asemilta tehtyjä havaintoja (r2 =0.65, RMSE=1.09 m (51.27%), MAE=0.82m, N=1592). Karttana aineisto on kuitenkin toistaiseksi ajoittain rakeista ja karkeita virheitä esiintyy, joten menetelmää kehitetään edelleen lähivuosina.
'
Esimerkkinä rannikolta kaksi eri aluetta, Selkämeren (vasen) ja Merenkurkun (oikea) sisäisten vesimuodostumien alueelta asemahavaintojen ja satelliittihavaintojen vastaavuudet aseman kohdalta saman päivän aikana.